Join the bee hive redan idag!

Välkommen till stacken

Bee For Hire vill hjälpa dig som marknadsförare eller kommunikatör att hitta löpande uppdrag och samtidigt kunna bo var du vill i Sverige, med goda inkomstmarginaler. Vi tror att det kan hjälpa dig och kanske din familj till ökad livskvalité. Genom oss får du stöd, gemenskap och hjälp att hitta utvecklande uppdrag.

Trött på att jaga uppdrag?

Vill du ha friheten som egen företagare, men är trött på att jaga nästa uppdrag?
Bee For Hire hjälper dig som egen konsult att hitta uppdrag i din specialistroll. Dessutom kostar det dig ingenting förrän vi har lyckats! Tjänsten är helt kostnadsfri att ansöka till: Bee For Hire marknadsför, matchar och förmedlar löpande konsultuppdrag åt små och medelstora företag.

Bli ett early bee!

Först för potentiella uppdrag

Bee For Hire är just nu i en uppstartsfas. Tack vare låga uppstartskostnader kan vi hålla nere priset för uppdragsgivare och erbjuda extra förmåner. För dig som konsult är det ett utmärkt läge att vara med tidigt och därmed bli en av de första som presenteras för uppdragsgivare och få hjälp med att hitta uppdrag.

Ett flitigt bee får mer honung

Gå upp i nivå och få bättre ersättning

Erfarenhetsnivåer >

Distansuppdrag: Högre livskvalitet och hållbar arbetsform

Världen förändras och med det kan också våra sätt att bo och arbeta utvecklas till det bättre. Tack var redan välutvecklad bredbandsteknik och infrastruktur för personliga transporter, är det inte längre nödvändigt att sitta på en dyr kontorsplats fem dagar i veckan, centralt i storstaden. Det omfattande dagliga resandet utgör ett hot mot vår miljö, och anstränger samtidigt samhällets resurser. Genom Bee For Hire jobbar du som konsult i huvudsak på distans för din uppdragsgivare. Tack vare det är du inte längre bunden att bo nära din uppdragsgivares fysiska arbetsplats.

Känner du dig otillräcklig? Du är inte ensam

För dig som alltid har bott i eller nära en storstad kanske det här kommer som en nyhet, men: Det finns en plats där alla saker som föräldrar måste göra går smidigare, och tar betydligt mindre tid. Den platsen kallas för småstaden, och även om det känns svårt: försök att föreställa dig hur mycket enklare alla dina dagliga rutiner skulle vara, om du bodde där. Hur känns det nu? – Hur skulle det vara att känna sig tillräcklig, och ändå ha tid och energi kvar till annat?

Diagrammet visar uppdragsgivarens timpris till Bee For Hire. Som konsult får du 80% av det som timarvode. Ju större omfattning på uppdraget (1-5 dagar/vecka) desto bättre timpris får uppdragsgivaren. Med prismodellen Full flex har uppdragsgivaren en dags uppsägningstid. Med Bästa pris har både du och uppdragsgivaren 60 dagars uppsägningstid på avtalet, och i gengäld får uppdragsgivaren rabatt på timpriset.

Priser och ersättning

Tack vare låga uppstartskostnader och distansbaserat arbete kan vi hålla nere priserna och den provision som byrån behöver ta för att kunna erbjuda tjänsten. Priset behöver både vara förmånligt för uppdragsgivare, och samtidigt erbjuda konsulten en skälig ersättning. Mer omfattande uppdrag ger större trygghet och möjlighet för konsulten att fokusera på uteslutande ett eller två uppdrag. 

Genom prismodellerna Full flex och Bästa pris, erbjuder vi uppdragsgivare möjlighet att styra pris och uppsägningstid på uppdraget: Ingen uppsägningstid och lite högre pris, eller två månader uppsägningstid, för bästa pris.

Grundkrav på dig som konsult

För att kunna hjälpa dig som konsult på bästa sätt, är det av yttersta vikt att Bee For Hire kan leva upp till sitt kundlöfte: Kvalificerade specialisttjänster med svenska konsulter i geografisk närhet, till bästa pris.

  1. Det är upp till dig att besitta en grundkompetens som specialist, inom ett område som det finns behov av. Det behöver även vara en tjänst som i huvudsak låter sig göras digitalt och på distans. 
  1. Det är också viktigt att du pratar flytande svenska och behärskar terminologin inom ditt yrkesområde. Du ska ha bott minst fem år i Sverige/svenskspråkig miljö, men det vanligaste är nog att du är uppväxt med svenska. Anledningen till det är att tjänsten ska utgöra en tydlig kontrast mot till exempel outsourcing, som vi inte kan konkurrera med prismässigt.
  1. Det tredje kravet är att du befinner dig någonstans i geografisk närhet. I princip betyder det någonstans i Sverige, men det kan också vara våra närbelägna grannländer: Finland, Norge, Danmark, etc. Du behöver kunna resa vart som helst i Sverige en gång i veckan för att besöka/jobba på kundens kontor. Som regel får du därför inte finnas längre bort än 1,5 timmes flygresa från Stockholm.

Skapar gemenskap för frilanskonsulter

Att jobba som frilansande konsult kan kännas ensamt. Bee For Hire skapar en gemenskap för alla konsulter ute i uppdrag genom morgonmöten, personligt stöd och fysiska utbildningsträffar med jämna mellanrum. Vi hjälper till med ram- & standardavtal och finns som stöd om det skulle uppstå frågor och tveksamheter. Dessutom utbildar vi alla konsulter inom distansbaserat arbete.

Läs mer >

Rulla till toppen