Ersättningsnivåer

Goda marginaler

Du som distanskonsult ska självklart få en ersättning som möjliggör goda marginaler i din privata ekonomi. Men glöm heller inte att livet är mer än bara pengar. Att kunna arbeta varifrån du vill och sysselsätta dig med något du gillar, är också ett värde i sig.

Distansarbete öppnar för nya sätt att bo och leva

Grundtanken med Bee For Hire är att du som konsult ska kunna jobba hemifrån största delen av tiden, och i gengäld får uppdragsgivaren ett bra pris på dina tjänster. Vi tror att ni är många som skulle uppskatta att kunna jobba hemifrån och kanske till och med bo någon annanstans än i eller nära en storstad.

För dig som väljer att bosätta dig på en mindre ort möjliggör det:

  • Lägre boendekostnader (och kanske ändå möjlighet till större/bättre boende)
  • Övriga levnadskostnader är oftast lägre
  • Inga kostnader för daglig pendling till och från arbetsplats
  • Mindre/inga bilköer när du ska åka eller skjutsa till och från fritidsaktiviteter

Stor omfattning över tid ger stabilitet

Vår prissättning är fastställd på förhand och ger både uppdragsgivare och dig som konsult automatiska fördelar. Tanken är att du som konsult genom stor omfattning på uppdragen, får en bra löpande inkomstkälla, utan att du behöver sälja in dig själv alls. Du gör bara jobbet helt enkelt. Antingen har du två månader uppsägningstid, eller ingen uppsägningstid, men då har du i gengäld extra bra ersättning. Våra grundprinciper för prissättning:

  1. Ju mindre omfattning på uppdraget, desto högre pris
  2. Ju kortare uppsägningstid, desto högre pris
  3. Extra timmer/övertid ger alltid ett fast pris på 950 kr/timmen.

Med prismodellen Full flex har uppdragsgivaren ingen uppsägningstid, men betalar ett högre pris. Med Bästa pris har ni båda två månader uppsägningstid.

Diagrammet visar uppdragsgivarens timpris till Bee For Hire. Som konsult får du 80% av det som timarvode.

Ju större omfattning på uppdraget (1-5 dagar/vecka) desto bättre timpris får uppdragsgivaren. Med prismodellen Full flex har uppdragsgivaren en dags uppsägningstid, men ett högre timpris. Med Bästa pris har uppdragsgivaren 60 dagars uppsägningstid på avtalet, och i gengäld får uppdragsgivaren rabatt på timpriset.

Nettoersättning för genomsnittlig full månad

Dagar/veckaFull flexBästa pris
122 221 kr19 443 kr
241 664 kr36 109 kr
358 330 kr49 997 kr
472 218 kr61 107 kr
583 328 kr76 384 kr
Nettoersättning/genomsnittlig full arbetsmånad. Faktiska ersättningar kan variera beroende på månadens längd.

I tabellen ser du den genomsnittliga nettoersättningen som en full arbetsmånad ger, baserat på omfattning på uppdraget, och vilken prismodell kunden väljer. Ersättningen är baserad på en genomsnittlig månadslängd (4.34 veckor) och utgår ifrån att du jobbar alla vardagar som är möjligt, under en vanlig månad. Full flex ger uppdragsgivaren och dig två månader uppsägningstid, medan Bästa pris ger uppdragsgivaren ingen uppsägningstid, och dig två veckors uppsägningstid.

Ett typexempel skulle kunna vara att du har två uppdrag samtidigt:
Ett Full flex på två dagar.
Ett Bästa pris på tre dagar.

Din totala genomsnittliga nettoersättning blir då 41 664 kr + 49 997 kr, alltså 91 661 kr.
Givet att du jobbar i genomsnitt 10 månader/år (Semester, röda dagar, sjuk- & vabdagar försvinner) och efter arbetsgivaravgifter och övriga kostnader i ditt företag, kan du ta ut cirka 52 108 kr i bruttolön/månad.

Byråns provision minskar med tiden

Efter bara 90 uppdragsdagar minskar byrån sin provision från 20 till 15 procent. Kunden får då ett lägre totalpris för att de är bra kunder och ger en god stabilitet för både byrån och dig som konsult. Du som konsult bibehåller då samma ersättning som tidigare, men baserat på den erfarenhetsnivå, kan du höja din löpande ersättningsnivå.

Efter 90 uppdragsdagar minskar byråns provision till 15% och efter 180 uppdragsdagar till 10%. Uppdragsgivaren får då ett bättre totalpris som trogen kund.
Rulla till toppen