Hållbart resande när det behövs

Besök din uppdragsgivare

Att lära känna sin uppdragsgivare ordentligt är avgörande för att ni ska kunna ha ett gott samarbete och bra kommunikation över längre tid. Därför bekostar Bee For Hire dina resor som konsult, till och från arbetsgivarens arbetsplats, med jämna mellanrum.

Gemensamt ansvar för hållbarhet

Konsult och uppdragsgivare har ett gemensamt ansvar att hålla nere både omfattning och kostnader. Alla resor bör planeras enligt ett uppgjort schema, bokas i så god tid som möjligt och utnyttja lägsta möjliga prisalternativ. Om uppdragsgivaren önskar ändra tid/datum för resor efter genomförd bokning, så att nya extra kostnader uppstår, bokar och betalar uppdragsgivaren nya biljetter.

Om möjligt ska resor ske med tåg. Som konsult behöver du kunna vara fem timmar på plats hos uppdragsgivaren (inklusive lunchpaus). Dagen debiteras som en vanlig arbetsdag á 8 timmar, och du bör kunna utföra vissa arbetsrelaterade uppgifter under resans väg, i den mån tekniken/uppkopplingen tillåter.

Detaljer

Konsultens resor till och från kund bekostas av byrån upp till ett värde av 1 200 SEK/resdag (netto) tur och retur till och från kundens arbetsplats. Dessa bokas och betalas av konsulten, som sedan inkluderar dessa kostnader i sina fakturor till byrån. Resekostnader till och från kund utöver denna omfattning bekostas av konsult/kund enligt egen överenskommelse.

Det är upp till uppdragsgivaren att välja vilken dag i månaden som ska vara besöksdag, men för att hålla nere kostnader ska dagen planeras och kommuniceras till konsult senast 2 månader i förväg (Eller under första veckan för uppdragets första två månader).
Om du och din arbetsgivare kommer överens om att resa över två sammanhängande dagar och ersätta en resa med en hotellnatt, går det också bra.

Ta första steget till en bättre morgondag!

Rulla till toppen