Så fungerar Bee For Hire

1. På dina sidor i plattformen kan du som konsult lägga in CV, kompetenser & beskrivning, samt ange vilka dagar du är tillgänglig

2. Du genomför en kort intervju med Bee For Hire, varefter vi kontrollerar din bakgrund och kompetens

3. Baserat på kompetenskrav och omfattning hittar uppdragsgivaren matchande konsulter via plattformen

4. Uppdragsgivaren kan läsa ditt CV, din tillgänglighet och se eventuellt konsultbetyg

5. Ni har ett inledande webbmöte där uppdragsgivaren beskriver situation och behov

6. Du som konsult gör lite research om uppdragsgivarens
organisation och behov utifrån dina kunskaper och ditt perspektiv

7a. Uppdragsgivaren skickar önskad överenskommelse till dig som konsult för godkännande

7b. Som du kan godkänna, eller först modifiera startdatum för

8. Bee For Hire skickar ut respektive avtal till båda parter för signering

9. Sedan kör ni igång!

Bee For Hire håller reda på avtal & villkor,
hur mycket som ska faktureras och övrigt runt omkring

Genom Bee For Hire får du som konsult en grund för stöd, utveckling och gemenskap

Anslut dig till stacken

Rulla till toppen