Virtuell byrå för konsultförmedling och projektuppdrag på distans inom digital marknadsföring

Få hjälp av ett flitigt bee redan imorgon

En digital byrå med rekrytering och bemanning inom marknadsföring och kommunikation

Vi på Bee For Hire vill hjälpa små och medelstora företag att starta, stödja eller accelerera sin marknadsföring. Vi kan hjälpa er med avgränsade projekt till fast pris eller bemanning av marknadsförare som kontinuerligt hjälper er att utvecklas. Förmedlingen är kostnadsfri och du kan själv hitta och rekrytera din konsult genom vår digitala tjänst. Snabbt och enkelt!

Vi är en virtuell konsultbyrå och våra konsulter utför sina uppdrag i huvudsak på distans, till en fast prismodell.

Bemanning med konsulter genom virtuell digital byrå

Nya tider kräver nya arbetsformer

Att utföra arbete på distans har för många blivit det nya normala. Vi har haft de tekniska förutsättningarna på plats under några år. Nu har många också den digitala kompetens som behövs för att genomföra webbmöten och webbinarier på ett effektivt sätt. Det var länge sedan vi övergick från övervakande chefer, till chefer med förtroende för att sina medarbetare tar ansvar och sköter sina arbetsuppgifter självständigt. Vi vet att många uppskattar större frihet i man utför sina uppgifter och att det leder till bättre prestationer.
Visst kan fysiska möten fortfarande vara ovärderliga ibland, men faktum är att allt fler professionella tjänster i huvudsak går utmärkt att utföra på distans.

På Bee For Hire tycker vi det är dags att på allvar introducera distansbaserat arbete, även utan en pågående pandemi. Vi vill att företag ska kunna hitta och använda specialister resurser runt om i landet, utan att vara begränsade till dem som bor i närområdet.

Fler flyttar ut från Stockholm

Allt fler väljer att flytta ut från Stockholm och nu har trenden brutits; fler flyttar ut från Stockholms län än in. Och det är i första hand barnfamiljer som flyttar hem till någon av föräldrarnas födelseort.

Under lång tid har vi sett en tydlig trend att fler flyttar från mindre orter till storstäder. Det har lett till kraftig koncentration av befolkning på mindre ytor, vilket i sin tur har drivit upp levnads- och boendekostnaderna. På grund av den ökande befolkningen växer storstäder som Stockholm kraftigt. Utbyggnaden gör att fler och fler blir tvungna att pendla längre avstånd för att komma till jobbet.

Läs exemplet med Erik och Matilda som flyttade från Stockholm till Soukolojärvi.

Källa: SCB

Frilanskonsulter är framtiden

Vi tror att det finns många som uppskattar att arbeta som frilanskonsult, och att det har flera fördelar över traditionella anställningar.

  • Fastnar inte på en arbetsplats – Lättare hålla uppe motivation i nya utmaningar
  • Utvecklas snabbare och får mer variation i arbetsuppgifter
  • Större möjligheter att styra/justera arvodet
  • Flexibilitet/frihet: Välja uppdrag och anpassa konsultresurser efter behov

Skapar gemenskap för frilanskonsulter

Att jobba som frilansande konsult kan kännas ensamt. Bee For Hire skapar en gemenskap för alla konsulter ute i uppdrag genom morgonmöten, personligt stöd och fysiska utbildningsträffar med jämna mellanrum. Vi hjälper till med ram- & standardavtal och finns som stöd om det skulle uppstå frågor och tveksamheter. Dessutom utbildar vi alla konsulter inom distansbaserat arbete.

Läs mer >

Hitta ett flitigt bee från stacken redan idag!

Rulla till toppen