Stöd och gemenskap

Tillsammans mot framtiden

Visst är det skönt att vara sin egen chef, men ibland kan det också kännas lite ensamt. Genom Bee For Hire får du fortsätta sköta dig själv, och ändå vara en del av en social gemenskap med ett stödjande ramverk.

Morgonmöten med energi

Varje dag har vi frivilligt morgonmöte för alla konsulter som vill vara med och sprida energi. Vi turas om att dela lärdomar och berättelser från våra uppdrag. Ge och ta av varandras glädje!

Besök hos uppdragsgivaren

Det kommer vara viktigt både för dig som konsult och för uppdragsgivaren att ni lär känna varandra och bygger en bra relation. Därför inkluderar alla uppdrag genom Bee For Hire besöksdagar hos uppdragsgivaren. Frekvensen beror på omfattningen på uppdraget, men man kan räkan med att det är i genomsnitt var 4:e uppdragsdag. Bee For Hire står för resekostnaden upp till ett gränsvärde av 1 200 kr om dagen. Om du och din arbetsgivare kommer överens om att resa över två dagar och ersätta en resa med en hotellnatt, går det också bra.

Anslut dig till stacken

Konsultkickoffer

Bee For Hire kommer ha ambitionen arrangera utbildningsdagar 2-4 gånger om året. Då träffas alla konsulter fysiskt och får ta del av olika föreläsare, seminarier och gemensamma aktiviteter. Det blir tillfällen att umgås, lära känna nya människor och knyta kontakter för framtida samarbeten.

Stöd i uppdragsfrågor

Bee For Hire finns alltid tillgänglig när du som konsult behöver stöd och hjälp när det gäller formella eller informella problemställningar i ditt uppdrag. Dialogen om upplägget av arbetet behöver du i grunden alltid sköta själv i direkt dialog med din uppdragsgivare. Men om det uppstår frågor kring formerna för arbetet och klarheter i vad som gäller, kan du alltid ta en personlig kontakt med oss på Bee For Hire för stöd.

Rulla till toppen